KONTAKTY

Jméno:  Telefon / FAX:  E-mail:
ÚSEK ŘEDITELKY (dv.č. 4)
Ing. Martina Bulecová 261 009 537 bulecova@sbd-rozvoj.cz
sekretariát:
Barbora Jarošová 261 009 538 jarosova@sbd-rozvoj.cz
261 009 545(fax)
ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ ÚSEK (dv.č. 5)
Mgr. Marta Coufová 261 009 536 coufova@sbd-rozvoj.cz
Referát členský a bytový a Referát personálních a majetkových vztahů (dv.č. 6)
Simona Váchalová 261 009 514 vachalova@sbd-rozvoj.cz
TECHNICKÝ ÚSEK (dv.č. 8)
Ing. Jan Škůrek 261 009 524 skurek@sbd-rozvoj.cz
Martina Fialová 261 009 547 fialova@sbd-rozvoj.cz
Robert Franěk 261 009 525 franek@sbd-rozvoj.cz
Václav Táborský 261 009 544 taborsky@sbd-rozvoj.cz
Lucie Petříková 261 009 528 petrikova@sbd-rozvoj.cz
Tomáš Šabacký 261 009 539
734 369 299
sabacky@sbd-rozvoj.cz
EKONOMICKÝ ÚSEK
Účtárna SBD Rozvoj (dv.č. 9)
Miloslava Hájková 261 009 523 hajkova@sbd-rozvoj.cz
Monika Wurmová 261 009 530 wurmova@sbd-rozvoj.cz
Eliška Davidová 261 009 530 davidova@sbd-rozvoj.cz
Miloslava Hypiusová 261 009 531 hypiusova@sbd-rozvoj.cz
Účtárna nájmu (dv.č. 10)
Milena Šeflová 261 009 519 seflova@sbd-rozvoj.cz
Zuzana Turková 261 009 521 turkova@sbd-rozvoj.cz
Lenka Horáková 261 009 548 horakova@sbd-rozvoj.cz
Všeobecná účtárna právnických osob (dv.č. 7)
Jitka Lešková 261 009 512 jitka.leskova@sbd-rozvoj.cz
Dana Holubová 261 009 529 dana.holubova@sbd-rozvoj.cz
Jiřina Motlová 261 009 520 motlova@sbd-rozvoj.cz
Mzdová účtárna – pokladna (dv.č. 2)
Anna Vranešičová 261 009 541 vranesicova@sbd-rozvoj.cz