NABÍDKA SLUŽEB

CO VÁM AKTUÁLNĚ MŮŽEME NABÍDNOUT?

  • Komplexní správu nemovitostí
  • Styk s bankou a s poštou
  • Vedení účetnictví
  • Zpracování daňových přiznání daně z příjmů právnických osob
  • Rozpis úhrad pro jednotlivce a následnou kontrolu těchto úhrad:
    • vyúčtování zálohových plateb za dané období
    • příprava podkladů pro soudní vymáhání
    • kompletní vedení mzdové agendy včetně zajištění výplaty odměn statutárních orgánů
  • Zajištění oprav, rekonstrukcí a modernizaci budov
  • Zajištění periodických revizí
  • Zajištění dodávky médií a služeb
  • Zajištění pojištění objektů
  • Právní, účetní, personální a technické poradenství
  • Inženýrskou činnost při realizaci staveb
  • Zajištění dotací a úvěrů na opravy domů, včetně podkladů pro přijetí dotací či úvěrů

DÁLE VÁM NABÍZÍME

  • Zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných povolení
  • Statické a tepelně technické posudky objektů a staveb
  • Energetické audity
  • Sestavení výkazů výměr a položkových rozpočtů
  • Vyhodnocení stavů rozvodů médií
  • Technický a autorský dozor při realizaci staveb
  • Kopírování a scenování dokumentů