NABÍDKA SLUŽEB

CO VÁM AKTUÁLNĚ MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Komplexní správu nemovitostí
 • Styk s bankou a s poštou
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování daňových přiznání daně z příjmů právnických osob
 • Rozpis úhrad pro jednotlivce a následnou kontrolu těchto úhrad:
  • vyúčtování zálohových plateb za dané období
  • příprava podkladů pro soudní vymáhání
  • kompletní vedení mzdové agendy včetně zajištění výplaty odměn statutárních orgánů
 • Zajištění oprav, rekonstrukcí a modernizaci budov
 • Zajištění periodických revizí
 • Zajištění dodávky médií a služeb
 • Zajištění pojištění objektů
 • Právní, účetní, personální a technické poradenství
 • Inženýrskou činnost při realizaci staveb
 • Zajištění dotací a úvěrů na opravy domů, včetně podkladů pro přijetí dotací či úvěrů

DÁLE VÁM NABÍZÍME

 • Zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných povolení
 • Statické a tepelně technické posudky objektů a staveb
 • Energetické audity
 • Sestavení výkazů výměr a položkových rozpočtů
 • Vyhodnocení stavů rozvodů médií
 • Technický a autorský dozor při realizaci staveb
 • Kopírování a skenování dokumentů