Nabídka služeb – technici

V oblasti technické zajišťujeme:

 • provoz domu včetně technických zařízení a společných technických sítí tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
 • údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí domu vč. havarijní služby,
 • protipožární zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • revize a opravy rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • revize a opravy domovní kotelny – výměníkové stanice,
 • prohlídky a čištění komínů,
 • administrativní a operativně-technickou činnost spojenou se správou domu a vedením příslušné technické a provozní dokumentace k domu.
 • provozně-technické kontroly společných částí domu s ohledem na plánování oprav, sledování záručních lhůt a jako prevenci havarijních situací.
 • návrhy plánů oprav, rekonstrukcí a modernizace domu vč. plánovaných výdajů na jejich realizaci pro následující rok
 • pojištění domu a likvidaci pojistných událostí
 • dodávku elektrické energie a plynu
 • dodávku tepla a teplé užitkové vody
 • dodávku studené vody a odvod odpadních vod
 • úklid společných prostorů a pěší komunikace přináležející k domu a pozemku
 • odvoz odpadu

Činnosti vytištěné červeně zajišťuje správce vlastními zaměstnanci, ostatní úkony správce zajišťuje u vybraných dodavatelů, např.

 • Pražské vodárny
 • Pražská teplárenská a.s.
 • Pojišťovna Kooperativa a.s.
 • Úklidové firmy
 • Stavební a údržbářské firmy
 • Revizní technici apod.