Nabídka služeb – ekonomika

V oblasti ekonomické nabízíme:

 • vedení účetnictví společenství vč. zpracování účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.
 • vypracování návrhu rozpočtu výdajů na správu domu a pozemku pro následující rok vč. tvorby dlouhodobé zálohy na opravy
 • vypracování návrhu rozpočtu výdajů za služby
 • provedení vyúčtování záloh za celý dům a podle jednotlivých vlastníků jednotek
 • vedení evidence a kontrolu úhrady plateb předpisu záloh na správu domu a za služby od jednotlivých vlastníků.

Předpis záloh na správu a provoz domu obsahuje tyto položky:

 • tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy
 • příspěvek na správu
 • odměny členům statutárních orgánů
 • pojištění domu
 • daň z nemovitosti
 • ostatní náklady na provoz domu
 • náklady na teplo
 • náklady na ohřev
 • náklady na studenou vodu pro ohřev
 • náklady na vodné a stočné
 • náklady na úklid
 • náklady na provoz výtahu
 • náklady na osvětlení společných částí domu
 • náklady na odvoz tuhého domovního odpadu
 • náklady na ostatní služby

Vyúčtování jednotlivých zálohových plateb je prováděno dle níže uvedených kritérií, případně po dohodě se zástupcem společenství.

Kritéria, podle kterých se ceny služeb rozúčtují na jednotlivé vlastníky bytů a garáží

 1. ústřední vytápění podle vyhl. č. 372/01 Sb. s následujícím upřesněním:
  základní složka 40% podle započitatelné podlahové plochy spotřební složka 60% podle údajů měřičů tepla nebo indikátorů; pokud nejsou instalovány měřiče tepla, rozdělí se celé náklady na vytápění podle započitatelné podlahové plochy.
 2. dodávka teplé vody podle vyhlášky č. 372/01 Sb. s následujícím upřesněním:
  1. náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody základní složka 30% podle podlahové plochy spotřební složka 70% podle údajů vodoměrů; pokud nejsou instalovány vodoměry, podle podlahové plochy.
  2. náklady na dodávku teplé užitkové vody tj. dodávka studené vody pro ohřev TUV podle údajů bytových vodoměrů; pokud nejsou instalovány vodoměry, podle podlahové plochy.
 3. dodávka studené vody měřená na patě domu a odvádění odpad.vod kanalizacemi podle údajů bytových vodoměrů; pokud nejsou instalovány vodoměry, podle podlahové plochy
 4. odvoz tuhého odpadu podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 5. úklid společných prostorů podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 6. osvětlení společných prostorů podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 7. náklady na provoz výtahu podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 8. vybavení bytů společnou televizní anténou pro vybavené byty STA rovným dílem
 9. podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb. zisk z nebyt.prostor a komerčního využití ploch
 10. pojistné podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 11. daň podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.
 12. náklady na správu domu podle podlahové plochy dle zák. č.72/94 Sb.

K tomuto vyúčtování zajistíme ve spolupráci s Vámi příslušné odečty, zadání odběrných míst a dalších nutných údajů do informačního a účetního systému správce.

Činnosti vytištěné červeně zajišťuje správce vlastními zaměstnanci, ostatní úkony správce zajišťuje u vybraných dodavatelů, např.

 • Pražské vodárny
 • Pražská teplárenská a.s.
 • Pojišťovna Kooperativa a.s.
 • Úklidové firmy
 • Stavební a údržbářské firmy
 • Revizní technici apod.