VEDENÍ DRUŽSTVA

Představenstvo družstva
Předseda Ing. Jiří Chládek, CSc.
Místopředseda Ing. Jiří Lisý
Člen Ing. Pavel Nezval
Člen Ing. Martina Bulecová
Člen Ing. Jaroslav Burda
Kontrolní komise
Předseda Jaroslav Škaloud
Člen Ing. Jan Klabal
Člen Alžběta Váchalová