Navyšování cen 2022

Vážení členové výborů společenství vlastníků,

         zcela jistě se znepokojením sledujete, jako my, v posledních dnech vývoj navyšujících se cen téměř ve všech sektorech ekonomiky. Nejedná se však o navyšování v jednotkách procent, jak jsme tomu byli svědky v posledních letech, ale o navyšování v desítkách procent.

        Návrhy rozpočtů na rok 2022, které jsme pro Vás dle platných smluv o správě připravovali před cca dvěma měsíci, aktuální překotný vývoj v cenách energií postihnout nemohly, neboť konkrétní ceníky dodavatelů služeb, které jsou z hlediska provozu domu a jednotlivých bytových jednotek se teprve nyní začínají objevovat na webových stránkách společností, případně jsou odběratelům zasílány.

         Konkrétně lze například uvést změny ceníku Pražské teplárenské, které byly zveřejněny 9.11.2021 a pracují s navýšením ceny o 25 – 30% a to již od 1. 12. 2021, pojišťovny Kooperativa, která sdělením z počátku listopadu navyšuje pojistnou částku pro hlavní druh pojištění o 20%. O cenách elektřiny a plynu jistě není potřeba podrobněji hovořit, jen lze připomenout, že zde se ceny mění každým týdnem a oproti začátku roku 2021 se jedná o navýšení o 30 – 150%. Výrazné navýšení ceny lze také očekávat za odvoz odpadu, přesná hodnota bude známa po 16. 12. 2021.  

        Další poskytovatelé služeb své ceníky buď ještě nezveřejnili, protože čekají na další vývoj nebo zatím na naše dotazy neoficiálně v procentech odhadují cenové nárůsty.

        Všechny tyto vstupní informace nás vedou k zamyšlení, zdali již Vašimi společenstvími v drtivé většině schválené rozpočty na služby pro rok 2022 pokryjí výše uvedená navýšení a budou postačovat na úhrady zálohových plateb dodavatelů služeb zejména v ekonomicky náročnějších zimních měsících.

        Z tohoto důvodu Vám zasíláme toto sdělení a vyzýváme Vás ke společnému prověření rozpočtů tak, aby se Vaše společenství nedostalo do situace, kdy nebudou na účtu dostatečné finanční prostředky k úhradě zálohových plateb za služby. V této činnosti jsme Vám připraveni býti nápomocni.

        Tam, kde ještě společenství rozpočet na příští období neschvalovalo, velmi doporučujeme návrhy rozpočtů upravit o doposud známá navýšení a případně doplnit i určitou rezervu na možné (a očekávané) úpravy v roce 2022.

        Se všemi požadavky na úpravy či změny rozpočtů domů je Vám správce připraven pomoci. Neváhejte proto správce v této věci kontaktovat.

V Praze dne 18. 11. 2021

Ing. Martina Bulecová
ředitelka SBD Rozvoj

Příspěvek byl publikován v rubrice NOVINKY, ÚŘEDNÍ DESKA. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.